Nowoczesne usługi geodezyjne

Niniejszym zaświadczamy, że firma Geoproces Bogdan Babiński na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonywała dla nas kompleksowe prace geodezyjne związane z budową wielu kubaturowych obiektów budowlanych realizowanych przez naszą firmę. Zakres prac obejmował tyczenie obiektów budowlanych oraz infrastruktury, bieżące pomiary i inwentaryzacje wraz z przygotowanie pełnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Firma Geoproces we wszystkich powierzonych zadaniach wykazała się rozległą wiedzą techniczną, rzetelnością i profesjonalizmem oraz służyła pomocą na każdym etapie procesu budowlanego. Dzięki jej elastyczności i umiejętności współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego prace przebiegały sprawnie i bezkolizyjnie. Umożliwiło to terminowe i satysfakcjonujące wszystkie strony realizowanie naszych inwestycji.

Uważam, że firma Geoproces Bogdan Babiński jest rzetelnym i godnym zaufania partnerem budowlanym.

Dorota Dobrzańska, DEEL