Nowoczesne usługi geodezyjne

Niniejszym informujemy, że Pan Bogdan Babiński był zatrudniony w firmie McTigue & Spiewak Inc. od 2 marca 2002 do 17 stycznia 2003. Jako kierownik grupy geodezyjnej prowadził różnorodne projekty geodezyjne:

- obmiary topograficzne

- geodezyjny obmiar budynku

- obmiary dla potrzeb hipotecznych

- plany mediów

- plany fundamentów

- plany sieciowe i kolumnowe

- powykonawcze obmiary fundamentów

Andrzej F. Spiewak, McTigue & Spiewak Inc.