Nowoczesne usługi geodezyjne

Zdobyliśmy międzynarodowe doświadczenie w świadczeniu usług geodezyjnej obsługi różnego rodzaju inwestycji: budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, hydrotechnicznego a także dróg i mostów, inwestycji kolejowych, sieci uzbrojenia terenu w tym przewodów wysokiego ciśnienia, gazociągów itp. Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym szybką realizację zadań z zastosowaniem różnych technologii.

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu możemy błyskawiczne opracować dane do instrumentów pomiarowych, zarówno jak i przesłać wyniki pomiarów terenowych do planów koordynacyjnych w trakcie trwania projektu.

Usługi geodezyjnej obsługi inwestycji obejmują m.in.:
 • Wytyczenie różnego typu budynków i budowli wraz z obsługą geodezyjną w czasie budowy
 • Wytyczenie sieci uzbrojenia terenu wraz z obsługą geodezyjną w czasie budowy
 • Obsługa geodezyjna budowy obiektów inżynierskich (mosty, estakady, wiadukty)
 • Inwentaryzacje powykonawcze wraz z aktualizacją mapy zasadniczej
 • Pomiary przemieszczeń, odkształceń, osiadań
 • Pomiary kontrolne w czasie budowy obiektów i po jej zakończeniu
 • Badanie pionowości obiektów wysmukłych
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Numeryczne modele terenu
 • Pomiary na terenach zamkniętych i sporządzanie map kolejowych
 • Slider-Obsluga-1
 • Slider-Obsluga-2
 • Slider-Obsluga-3
 • Slider-Obsluga-4
 • Slider-Obsluga-5
 

Ostatnie realizacje

 • Kanał Gliwicki
  Modernizacja Kanału Gliwickiego - 39.4km (wraz z Kanałem Kędzierzyńskim - 4.5km) - prace przygotowawcze. Przedmiot zamówienia obejmował: Mapę do celów projektowych Wykonanie mapy batymetrycznej dna kanału (NMT) Przekroje podłużne i poprzeczne kanału Pomiary sprawdzające...
  więcej...
 • NOSPR, Katowice
  Geodeta uprawniony i właściciel firmy Geo-Proces, Bogdan Babiński pełnił funkcję inspektora nadzoru geodezyjnego z ramienia miasta Katowice.  ...
  więcej...
 • Gazociąg wys. ciśnienia, Dolny Śląsk
  We współpracy z firmą projektową Tractebel Engineering S.A. z Katowic, wykonywaliśmy mapy do celów projektowych do dwóch dużych projektów gazociągu: Dodatkowo wykryliśmy wykrywaczem i pomierzyliśmy istniejący gazociąg....
  więcej...
 • Dworzec Autobusowy, Tarnowskie Góry
  Umowa obejmowała obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację podwykonawczą Dworca Autobusowego w Tarnowskich Górach....
  więcej...