Nowoczesne usługi geodezyjne

Poświadczamy niniejszym, że firma Biuro Geodezyjne Geo-Proces Bogdan Babiński, ul. Pudlerska 21/1; 41-500 Chorzów, wykonała na nasze zlecenie:
kompletne profile wraz z mapami sytuacyjno-wysokościowymi dla 23 napowietrznych linii przesyłowych 110kV, na terenie Tauron Dystrybucja SA o/ Bielsko Biała.

Termin realizacji: 19.10. do 04.12.2015r.
Wartość zadania: ***

Zlecone prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie i zgodnie z oczekiwaniami, spełniając wysokie wymagania jakościowe.
Prace zostały wykonane z należytą starannością.
Potwierdzamy profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu prac oraz dobrą organizację robót pracowników Biura Geodezyjnego Geo-Proces.

Ireneusz Kluziak, Pile Elbud S.A.

Niniejszym poświadczamy, że firma Geo-Proces Bogdan Babiński wykonywała w okresie od 17.09.2012 do 02.02.2015 prace polegające na sporządzeniu map do celów projektowych o wartości ***.

W zakres prac wchodziło:

- zgłoszenie prac w odpowiednich starostwach i pozyskanie materiałów źródłowych

- przetworzenie analogowych map zasadniczych do postaci rastrowej

- zintegrowanie danych ewidencyjnych i map zasadniczych

- pomiary uzupełniające i sporządzenie aktualnej mapy wektorowej

- przekazanie dokumentacji geodezyjnej do PODGiK i uzyskanie uwierzytelnionych dokumentów.

Prace zostały wykonane należycie.

Hanna Wieczorek, Tractebel

Niniejszym zaświadczamy, że firma Geoproces Bogdan Babiński na przestrzeni ostatnich dwóch lat wykonywała dla nas kompleksowe prace geodezyjne związane z budową wielu kubaturowych obiektów budowlanych realizowanych przez naszą firmę. Zakres prac obejmował tyczenie obiektów budowlanych oraz infrastruktury, bieżące pomiary i inwentaryzacje wraz z przygotowanie pełnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Firma Geoproces we wszystkich powierzonych zadaniach wykazała się rozległą wiedzą techniczną, rzetelnością i profesjonalizmem oraz służyła pomocą na każdym etapie procesu budowlanego. Dzięki jej elastyczności i umiejętności współpracy z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego prace przebiegały sprawnie i bezkolizyjnie. Umożliwiło to terminowe i satysfakcjonujące wszystkie strony realizowanie naszych inwestycji.

Uważam, że firma Geoproces Bogdan Babiński jest rzetelnym i godnym zaufania partnerem budowlanym.

Dorota Dobrzańska, DEEL

Niniejsze pismo ma na celu zarekomendowanie Bogdana Babińskiego do pracy w dziedzinie geodezji. Pan Bogdan pracował w naszej firmie od 13 października 2003 do 16 czerwca 2006 i dał się poznać jako osoba pracowita, która wykonywała swe zadania starannie i troskliwie. Pan Bogdan dobrze organizował zadania mu przydzielone. Był zatrudniony jako geodeta i zrealizował wiele obmiarów topograficznych, granicznych a także palikowanie budowlane i usługi planistyczne.

Byliśmy rozczarowani, dowiadując się, że Pan Bogdan opuszcza Stany Zjednoczone, aby realizować inne możliwości za granicą, ale życzymy mu wszystkiego najlepszego i jesteśmy przekonani, że odniesie sukcesy w przyszłych wysiłkach.

Proszę uprzejmie o okazanie należytych względów Panu Bogdanowi.

Len Kleinjan, Haeger Engineering LLC