Nowoczesne usługi geodezyjne
  • kg5
  • kg4
  • kg6
  • kg2
  • kg1
  • kg3

Modernizacja Kanału Gliwickiego - 39.4km (wraz z Kanałem Kędzierzyńskim - 4.5km) - prace przygotowawcze.

Przedmiot zamówienia obejmował:

  • Mapę do celów projektowych
  • Wykonanie mapy batymetrycznej dna kanału (NMT)
  • Przekroje podłużne i poprzeczne kanału
  • Pomiary sprawdzające promienie łuków kanału

Comments are closed.