Nowoczesne usługi geodezyjne

Poświadczamy niniejszym, że firma Biuro Geodezyjne Geo-Proces Bogdan Babiński, ul. Pudlerska 21/1; 41-500 Chorzów, wykonała na nasze zlecenie:
kompletne profile wraz z mapami sytuacyjno-wysokościowymi dla 23 napowietrznych linii przesyłowych 110kV, na terenie Tauron Dystrybucja SA o/ Bielsko Biała.

Termin realizacji: 19.10. do 04.12.2015r.
Wartość zadania: ***

Zlecone prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie i zgodnie z oczekiwaniami, spełniając wysokie wymagania jakościowe.
Prace zostały wykonane z należytą starannością.
Potwierdzamy profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu prac oraz dobrą organizację robót pracowników Biura Geodezyjnego Geo-Proces.

Ireneusz Kluziak, Pile Elbud S.A.