Nowoczesne usługi geodezyjne

Projekt ten obejmował całkowitą przebudowę tego odcinka a w szczególności:

  • obniżenie całej korony drogi, gdzie różnice pomiędzy stanem pierwotnym a projektowanym dochodziły w niektórych miejscach nawet do 1m.
  • całkowitą rekonstrukcję wszystkich skrzyżowań łączących sie z powyższą drogą oraz znajdujących sie wzdłuż drogi chodników dla pieszych, zatok oraz pasów zieleni.
  • przebudowanie kanalizacji  sanitarnej  o średnicy rur 36 calów wraz ze wszystkimi studzienkami usadowionymi  w pasie drogowym.

 

Praca ta polegała na opracowaniu pod względem geodezyjnym projektu realizacyjnego, wytyczeniu wszystkich niezbędnych do prawidłowego procesu przebudowy punków głównych obiektu, urządzeń inżynierskich etc. oraz przeprowadzenie inwentaryzacji po-wykonawczej.  Dodatkowo w ramach tej pracy niezbędnym było:

  • przeprowadzenie kontroli osiadania 100 letniego mostu.
  • pomiaru deformacji torów kolejowych

Comments are closed.